INHULDIGING KUNSTGRASTERREINEN


Afgelopen zaterdag werd er voor de galamatch tegen het Nederlandse Dalto, geleid door Benny Morel in een verzengende zon onze nieuwe prachtige kunstgrasvelden ingehuldigd. Onze trotse voorzitster Evie Lauwers geflankeerd door projectleider Marc van Leuven en schepen van sport Ludo van Campenhout stak een bezielende speech af die gesmaakt werd door de talrijke aanwezigen en ook het ceremoniele lintjes knippen ontbrak niet. Voor diegenen die er niet konden bijzijn volgt hieronder de integrale speech van onze voorzitster.

Beste leden, sympathisanten en supporters

Graag heet ik jullie welkom op dit feestelijk evenement: de officiële inhuldiging van onze prachtige kunstgrasterreinen.
- in april 2018 openden we onze nieuwe kantine;
- in oktober van datzelfde jaar vierden we ons 75-jarig bestaan;
- in mei 2019 vierden we onze korfballer van het jaar Jarni Amorgaste.

Maar omdat we als club met deze kunstgrasterreinen een belangrijke stap zetten naar de moderne versie van korfbal, vinden we het noodzakelijk om toch ook vandaag even samen te komen, er een officieel moment van te maken en deze eerste wedstrijd zo voor eeuwig in ons geheugen op te slaan.
Uiteraard werd er de afgelopen maand al reeds gretig gebruik gemaakt van deze prachtige grasmat:
- zo hebben onze jeugd en onze kern er al heel wat kilometers opzitten; en
- hebben we de afgelopen week - in samenwerking met de stad Antwerpen en onder begeleiding van onze verenigingsmanager - de ‘zebra-sportweek’ georganiseerd.
En wat iedereen onmiddellijk opvalt bij het arriveren op de club, is dat we met onze accommodatie onze club willen moderniseren en wensen te investeren in de toekomst. We wensen immers te groeien als moderne sportvereniging. Het doel is de sportieve werking van onze club in de meest professionele omstandigheden te organiseren. Ons clubhuis was een eerste belangrijke stap in deze richting, het in gebruik nemen van deze velden is als het ware de apotheose, de kers op de zebra- taart.

We zouden hier echter vandaag nog steeds op een natuurlijke grasmat staan, indien bepaalde clubleden en de stad Antwerpen zich niet hadden geëngageerd.

Verschillende clubleden volgden het ganse project van bij de start nauwgezet op. We hadden wel één projectleider die het volledige overzicht van het project bewaarde, de contacten met aannemer Lesuco onderhield, de financiële aspecten volledig uitspitte en alles en iedereen op elkaar afstemde. Gelukkig is hij gepensioneerd want vorig jaar was hij ook al projectleider van de bouw van onze nieuw clubhuis. Marc, hartelijk dank voor je inzet, je nauwkeurige opvolging en vastberadenheid.
Ik zou dan ook erg graag een applaus vragen voor een zebra met een ongelooflijke liefde voor onze club: Marc Van Leuven.

Gelukkig hadden we de stad Antwerpen als partner in dit project. Onze stad financiert 70% van dit project. Zonder haar steun hadden we hier vandaag niets kunnen inhuldigen.
In de zomer van 2017 dienden we ons dossier ter financiering van nieuwe terreinen in bij de stad Antwerpen. Het budget werd ons toegewezen maar omdat we eerst ons ene project wensten af te werken, werd het kunstgras een jaartje ’on hold’ gezet. We bereidden ons goed voor, vonden de juiste aannemer in Lesuco en dit jaar gingen we dan echt van start. En het is echt zoals men dat altijd zegt, vanaf men begint te graven, gaat het snel.
Onze belangrijkste partner – de stad Antwerpen – is in dit hele proces steeds nauw betrokken geweest. De medewerkers van de stad waren steeds bereid snel te antwoorden op onze vragen en onze mails en er werd steeds gezorgd voor snelle uitbetaling van de subsidies.
Vandaag is schepen van sport, Ludo Van Campenhout hier aanwezig. Hij zorgt ervoor dat er blijvend geïnvesteerd wordt in sport en de sportclubs in het Antwerpse. Als club kunnen we niet anders als hem uitermate dankbaar zijn. Graag vraag ik ook voor hem een hartelijk applaus.

Ik stel voor dat we overgaan tot de orde van de dag en de wedstrijd aanvangen. In deze eerste wedstrijd op de nieuwe velden nemen we het op tegen het Nederlandse Dalto.
Ik wens de beide teams veel succes toe!

Evie Lauwers

Bekijk hieronder: